Zorg

We leggen een voldoende grote zorgbreedte aan de dag opdat zoveel mogelijk kinderen zich een brede basisvorming eigen kunnen maken.

In de stroom van vernieuwingen die de school doormaakt, is een zorgbrede aanpak een vaste waarde geworden, ook in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid. In de basisschool worden reeds geruime tijd inspanningen geleverd om problemen bij kinderen te voorkomen, op te sporen en te remediëren.

Het zorgbeleid is erop gericht om leerlingen met bijzondere noden geïntegreerd in de klas te ondersteunen en bij te sturen. Voorgestelde maatregelen beogen niet alleen het remediëren van leermoeilijkheden maar ook de aanpassing van de leeromgeving bij leerstoornissen. Het adequaat werken op basis van een ontwikkelingsgericht preventie- en remediëringsplan is onontbeerlijk.

Zorgcoördinator

Marina Jehoul
marinajehoul@hotmail.com
016/80 00 83

Zorgjuf

Kleuterschool: Joëlle Closset - e-mail: joelleclosset@hotmail.com

Lagere school: Lies Lammens - e-mail: juf_lies_basisschoolvissenaken@live.be


Nieuws

klik hier om het laatste nieuws van onze school te lezen.

Bij kleuterschool/lagere school vindt u klasbrieven en blogs.

Bezoek ook de blog van onze juf LO 


Inschrijven

Klik hier voor meer info om uw kind in te schrijven.

Werken Tienen

De werken rond Tienen zullen voor verkeershinder zorgen.
Klik hier om meer info omtrent de werken te raadplegen.

Zoek

Volg ons

Leuke sites

Klik hier om leuke sites te ontdekken