Onze klassen

 • Werken in niveaugroepen: niveaulezen met leeszussen en leesbroers, tutorlezen
 • Project verteltassen voor de kleuterschool
 • Hoekenwerk/contractwerk
 • Klasdoorbrekend en klasoverschrijdend werken
 • Methodes aangepast aan de nieuwe leerplannen
 • Werken rond leefvaardigheden en leren leren
 • Integratie 3de kleuterklas -> eerste leerjaar
 • Integratie 6de leerjaar -> secundair onderwijs
 • Uitgebreid leerlingvolgsysteem
 • Computers in alle klassen
 • Zwemmen vanaf de 2de kleuterklas
 • Jaarlijks werken rond een thema met als apotheose het schoolfeest (dit schooljaar: Beestig leuk!)

Samenwerking met:

 • Rode Kruis
 • Politie
 • Huiswerkbegeleiding
 • Revalidatiecentrum
 • Stedelijk Museum
 • Jeugd en Muziek
 • Sportdienst
 • Stedelijke bibliotheek Tienen
 • Nauwe samenwerking met het CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding)

Nieuws

klik hier om het laatste nieuws van onze school te lezen.

Bij kleuterschool/lagere school vindt u klasbrieven en blogs.

Bezoek ook de blog van onze juf LO 


Inschrijven

Klik hier voor meer info om uw kind in te schrijven.

Werken Tienen

De werken rond Tienen zullen voor verkeershinder zorgen.
Klik hier om meer info omtrent de werken te raadplegen.

Zoek

Volg ons

Leuke sites

Klik hier om leuke sites te ontdekken